• Ostateczny termin przesłania abstraktu: 28 lutego 2023
  • Informacja o przyjęciu abstraktu: 5 marca 2023
  • Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 20 marca 2023
  • Data konferencji: 27-29 marca 2023