• Ostateczny termin przesłania abstraktu: 30 września 2021
  • Informacja o przyjęciu abstraktu: 5 października 2021
  • Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 12 października 2021
  • Data konferencji: 18-20 października 2021