AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KONINIE   

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

KONTAKTY & KONTRASTY                                                                                        

ul. Wyszyńskiego 3c                                                                                                     

62-510 Konin          

E-mail: cc@konin.edu.pl     

 

Komitet Organizacyjny:

 • Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – Przewodnicząca
 • Dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Przewodnicząca
 • Mgr Ewa Konieczna – Sekretarz
 • Dr Grzegorz Pawłowski – Sekretarz
 • Dr Marcin Trojszczak – Sekretarz 

Członkowie Komitetu:

 • Prof. dr hab. Marta Woźnicka
 • Prof. ANS dr Marek Derenowski
 • Dr Ewa Urbaniak-Rybicka
 • Dr Adam Świątek
 • Mgr Bożena Miastkowska
 • Mgr Marek Gralewski