C&C 2021

KONTAKTY I KONTRASTY

MIĘDZYJĘZYKOWE I MIĘDZYKULTUROWE:

TEORIA I PRAKTYKA

18 – 20 października 2021

 

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Języka i Komunikacji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
● Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – przewodnicząca
● Dr Anna Stolarczyk-Gembiak – przewodnicząca
● Mgr Ewa Konieczna – sekretarz
● Dr Grzegorz Pawłowski – sekretarz
● Dr Marcin Trojszczak – sekretarz


Członkowie Komitetu:
● Prof. Marta Woźnicka
● Prof. PWSZ dr Marek Derenowski
● Dr Ewa Urbaniak-Rybicka
● Dr Adam Świątek
● Mgr Bożena Miastkowska
● Mgr Marek Gralewsk