C&C 2023

JĘZYKI W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ:

PRAKTYKI, DYSKURS, POZNANIE

 

27 – 29 marca 2023

 

konferencja online

 

Katedra Języka i Komunikacji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zaprasza do składania abstraktów referatów dotyczących, lecz nie ograniczających się, do następujących tematów:

TEMATYKA KONFERENCJI

  • kontakty kulturowe i językowe z perspektywy synchronicznej i diachronicznej;
  • język, poznanie i interakcje międzykulturowe – konceptualizacje kulturowe i procesy poznawcze;
  • kontakty literacko-kulturowe;
  • zjawiska kulturowe w dyskursie internetowym (od Facebooka do TikToka; od mowy nienawiści do memów; gaming i multimodalność);
  • praktyki tłumaczeniowe i lokalizacyjne;
  • dyskurs polityczny i jego specyfika kulturowa;
  • dwujęzyczność i wielojęzyczność – aspekty edukacyjne i praktyczne;
  • kształcenie tłumaczy w wielokulturowym i technologicznym świecie;
  • języki specjalistyczne i ich użycie

Językami konferencji są język polski i język angielski.

Zrecenzowane i przyjęte artykuły zostaną opublikowane w tomach pokonferencyjnych przez międzynarodowe wydawnictwa. Językiem publikacji jest tylko język angielski.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
● Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – przewodnicząca
● Dr Anna Stolarczyk-Gembiak – przewodnicząca
● Mgr Ewa Konieczna – sekretarz
● Dr Grzegorz Pawłowski – sekretarz
● Dr Marcin Trojszczak – sekretarz


Członkowie Komitetu:
● Prof. dr hab. Marta Woźnicka
● Prof. ANS dr Marek Derenowski
● Dr Ewa Urbaniak-Rybicka
● Dr Adam Świątek
● Mgr Bożena Miastkowska
● Mgr Marek Gralewsk